Kaffeknappen Uppsala

Västra Ågatan 16
SE-753 09 Uppsala

Tlf +46 18 15 05 55
Faks +46 18 15 04 55
E-post kaffeknappen@se.nestle.com