Å vise ansvar

I Kaffeknappen er vi overbevist om at alle må bidra med sitt og påvirke omgivelsene til å ta større ansvar for miljø og bærekraft. Som del av en større organisasjon har vi muligheten til å delta i prosjekter som kan utgjøre store forskjeller.

Beyond the cup

Nestlé bidrar til langsiktig holdbar utvikling gjennom å hjelpe kaffeprodusenter og å respektere miljøet. Ansvaret langs kaffens verdikjede deles inn i tre områder:

· Kaffeprodusentene og jordbruksutvikling
· Leverandørs- og produksjonsleddet
· Kunder og konsumenter

 «Vårt ansvar i Nestlé, både globalt og her i Norden, omfatter hele verdikjeden fra produsenter, kaffeplanter, miljø og produksjon til sikkerhet, smak og høy kvalitet. Helt enkelt er dette vårt bidrag til å skape verdier langs hele kjeden – beyond the Cup – og inngår som et ledd i vårt Creating Shared Value-arbeide».
Camille Ducharme
, Head of Nestle Professional Nordic Region.

Les gjerne mer om dette her.

Crating Shared Values

CSV – å skape delt verdi – er en grunnleggende del av Nestlés virksomhet som fokuserer på konkrete deler av konsernets kjernevirksomhet, nemlig vann, næring og landsbyutvikling. Der vi best kan skape verdi både for samfunnet og for våre aksjonærer.

Les gjerne mer om dette på Nestlés hjemmeside.