26.01.2011 Informasjon til våre kunder I går på svenske nyheter (Rapport SVT1) ble det omtalt at en virksomhet sine kaffemaskiner hadde høye verdier av bly i følge test fra Karolinska Instituttet i Stockholm. Dette gjelder kun såkalte ”Bean2cup” modeller, og ikke instant og filterkaffemaskiner. Så snart vi ble klar over saken satte vi i gang egne undersøkelser for å teste forskjellige maskiner ved hjelp av et uavhengig laboratorium og sammen med en av våre maskinleverandører som vi har samarbeidet med i mange år. Analyseresultatene viser at kaffemaskinene vi har er innenfor svenske retningslinjer på 10 mikrogram per liter, en verdi som er strengere enn EU og Norge sin grenseverdi. Våre uavhengige analyseresulater ligger godt under disse grenseverdiene. Men vi tar dette svært alvorlig. Kvalitet og sikkerhet har høyeste prioritet for oss, og vi vil derfor sikre at våre maskiner følger alle etablerte retningslinjer. Sammen med leverandøren av kaffemaskiner, komponentprodusenter og myndigheter vil vi fortsette våre undersøkelser, og om nødvendig iverksette tiltak for å forebygge eventuelle problemer med bly i maskinene. Dette betyr at vi vil utføre tester av enkeltkomponenter, og  sikre at våre kaffemaskiner også i fremtiden holder den kvaliteten vi lover, det vil si verdier som ligger langt under anbefalingen for vann. Har du spørsmål angående dette kan du gjerne kontakte oss på 23 37 98 60. Les mer om bly på Livsmedelsverket hjemmesider (svenske mattilsynet) http://www.slv.se/sv/grupp1/Risker-med-mat/Metaller/Bly/ For pressehenvendelser kontakt Marianne Aaberg Corporate Communication Manager Tlf.:  67 81 74 00  
Word

Här kommer Grön Fika (2010-09-05)

Här kan du läsa mer om vårt koncept "Grön Fika"

Ladda ner

Nu är vi live (2010-09-01)

Läs lite mer om vårt skyltfönster.

Ladda ner