Du kan stole på oss!

Helt siden starten har Kaffeknappen valgt å vokse med egne midler, noe som har gitt oss ett svært stabilt grunnlag å stå på. Som første selskap i bransjen ISO-sertifiserte vi oss allerede 1998. I dag er vi kvalitets-, miljø- og arbeidsmiljøsertifiserte etter ISO 9001/14001 og OHSAS 18001. Når det gjelder kredittverdighet, har vi nå en årrekke kunnet skilte med AAA-rating hos Soliditet, som har Nordens mest avanserte verktøy for kredittverdighetsvurdering. Kaffeknappen ønsker også å aktivt påvirke våre omgivelser i riktig retning. Vi har dessuten tro på at miljøvennlig tankegang er i samsvar med en økonomisk tankegang – ØKO-LOGISK.

Våre mål for å verne om vårt ytre miljø:

– Miljø er en integrert del av vår virksomhet.
– Vi jobber aktivt med å redusere co2-utslipp fra vår bilpark.
– Vårt mål er å redusere drivstofforbruk pr kjørte km med 10 %.
– Vi gir våre kunder merverdi gjennom vår miljøkompetanse.
– Vi tilbyr våre kunder en «grønn kaffepause».
– Vi ønsker å øke andelen økologiske og rettferdige produkter.
– Vi setter krav til våre samarbeidspartnere og prioriterer miljøvennlige/-sertifiserte leverandører og produkter.

Les mer om Kaffeknappens Grønn kaffepause >>