Kaffeknappen Oslo  

Besøksadresse:
Hoffsveien 1 A
0275 OSLO

Postadresse:
Postboks 115 Skøyen
0212 OSLO

Varelager:
Økernveien 121
0579 OSLO

Tlf 22 51 10 10
Faks 22 51 10 11
E-post firmapost@kaffeknappen.no

Karl Haukelidsæter, adm. direktør
karl.haukelidsaeter@NO.nestle.com

Gjermund Haukelidsæter, administrasjon & innkjøp
gjermund.haukelidsaeter@NO.nestle.com

Tomas Haukelidsæter, salg
tomas.haukelidsaeter@NO.nestle.com

Siv Brastein Andersen, marked & produkt
siv.andersen@NO.nestle.com