Vi ønsker innspill!

Vi ønsker å bli bedre!

Har du noen innspill til hvordan vi kan utvide vårt miljø og klimaansvar?

Les mer

Vi ønsker innspill!

Har du noen innspill til hvordan vi kan utvide vårt miljø og klimaansvar?

Kaffeknappen Norge AS har som et uttalt mål å bidra til et bærekraftig samfunn og ha målbare tiltak innen miljø. Derfor ønsker vi å lytte, men også utfordre våre kunder, leverandører og ellers alle med engasjement til å komme med forslag på konkrete tiltak som kan settes i live.

Har du et forslag til en organisasjon som fortjener en støttende oppmerksomhet? En organisasjon som du mener, utgjør en forskjell i klima og miljøarbeidet? En organisasjon vi kan støtte økonomisk i dette viktige arbeidet? Send oss forslag!

Vi setter stor pris på deres innspill og dette gir oss verdifulle innsikt i hvilke forventinger og behov dere har til Kaffeknappen Norge AS i fremtiden.

Ta kontakt med oss!
Din mening er viktig for oss

Send oss forslag!