Kaffeknappen

Miljørapport 2022

I denne rapporten vil vi dele vår visjon, tiltak og resultater knyttet til bærekraft. Finn ut mer om hvordan Kaffeknappen er forpliktet til å støtte FNs bærekraftsmål.

Les mer

Velkommen til Kaffeknappens miljørapport

Informasjonen i denne rapporten er samlet fra offentlig tilgjengeliginformasjon, vårt eget klimaregnskap, samt rapporter fra våre leverandører. Kaffeknappen har dedikert ressurser til å håndtere miljø- ogbærekraftsrelaterte spørsmål, og denne rapporten er resultatet av deresgrundige analyse og harde arbeid.

Svanemerket Kaffeløsning

Kaffeknappen har alltid vært i frontlinjen når det kommer til miljø- og bærekraftspørsmål. Som bevis på vårt engasjement, er vi stolte av å tilby markedets mest bærekraftige kaffeløsning - vår Svanemerkede kaffeløsning.
Svanemerket
Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, anerkjent for sine strenge krav til miljø, helse, og kvalitet gjennom hele produktets levetid. Det er en omfattende sertifisering som dekker alle aspekter av produktets livssyklus, fra produksjon og bruk, til avhending og gjenvinning.
Vår Svanemerkede kaffeløsning består av den høyeffektive de Jong V'Eco kaffemaskinen, kombinert med vår helhetlige og miljøvennlige kaffeservice. Dette betyr at hver kopp kaffe du nyter er laget i tråd med de høyeste miljøstandardene.

“Kaffeknappen viser gjennom sitt arbeid med oss at de er en ansvarlig samfunnsaktør med et bevisst forhold til miljøspørsmålene”

Bjørn Olav Aarø Strandli
Miljømerking Norge

Sertifisert kaffe

100% bærekraftig sertifisert kaffe fra Arvid Nordquist, med en kombinasjon av UTZ-, Fairtrade og KRAV-sertifiserte kaffebønner.

Grønne rensemidler

100% bærekraftig sertifisert kaffe fra Arvid Nordquist, med en kombinasjon av UTZ-, Fairtrade og KRAV-sertifiserte kaffebønner.

Alt leveres med El-bil

Alt leveres med El-bilVed produkt-leveranser og service som vil bli utført for kunden vil el-bil benyttes som transportmiddel.

Miljøbeger

100% plantebaserte kaffekopper i samarbeid med Huhtamaki. Pappbegrene skal sorters og gjenvinnes i papp og kartong retur.

Klimaregnskap

Total CO2 utslipp i 2022 er:
77,76
tonn CO2e
Kaffeknappen forstår viktigheten av å minimere vårt klimaavtrykk, og derfor fører vi nøye regnskap over våre CO2-utslipp.
Vårt klimaregnskap inkluderer alle deler av virksomheten vår, fra produksjon og transport, til energiforbruk og avfallshåndtering.
Vi jobber kontinuerlig med å redusere disse utslippene, enten det er gjennom energieffektive maskiner, bærekraftig transport, eller smartere avfallsløsninger.
Resultatene av dette arbeidet, samt planene for fremtidige reduksjoner, vil bli presentert mer detaljert i dette kapittelet.
Prosentvis fordeling av CO2- utslipp
Grafen viser utviklingen i vårt totale CO2-utslipp fra 2019 til 2022. Dette illustrerer tydelig resultatene av vårt dedikerte arbeid for å være en mer bærekraftig virksomhet.
Prosentvis fordeling av CO2- utslipp
Grafen viser utviklingen i vårt totale CO2-utslipp fra 2019 til 2022. Dette illustrerer tydelig resultatene av vårt dedikerte arbeid for å være en mer bærekraftig virksomhet.

Arbeid med FNs bærekraftsmål

Kaffeknappen er engasjert i å støtte FNs bærekraftsmål gjennom vårt daglige arbeid. Vi har valgt å fokusere på de målene som vi mener vi kan gjøre størst innvirkning på, inkludert ansvarlig forbruk og produksjon, klimatiltak, og liv under vann.
Vi arbeider systematisk for å integrere disse målene i alle aspekter av vår virksomhet, og i dette kapittelet vil vi dele eksempler på hvordan vi gjør dette, samt resultater fra vårt arbeid.

Mål 1 og 2 - Utrydde fattigdom og sult

Ved å bevisst velge kaffe som er sertifisert, bidrar vi direkte til å bedre levevilkårene til bønder i utviklingsland. Vi sørger for å kjøpe Fairtrade-sertifisert kaffe, som sikrer at bøndene får rettferdig betalt og bidrar til å bekjempe fattigdom og sult.

Mål 3 - God helse og livskvalitet:

Vi tar ansvar for helsen og velferden til våre kaffebønder. Vi samarbeider med leverandører som har klare sporbarhetspraksis, og dermed sikrer vi at arbeidsforholdene på kaffefarmene oppfyller internasjonale standarder.

Mål 5, 8, og 16 - Likestilling, anstendig arbeid, fred og rettferdighet

Vi setter en høy standard for likestilling og rettferdighet. Vi stiller strenge krav til våre leverandører om like lønn og utdanningsmuligheter for både menn og kvinner. Vi har nulltoleranse for barnearbeid.

Mål 6 - Rent vann og gode sanitærforhold

Vi forstår at vann er superviktig for både å lage kaffe og for menneskers helse. Derfor er vi engasjert i å bevare vannkvaliteten. Vi tilbyr våre kunder vannfiltreringssystemer og fremmer metoder for å redusere vannforbruket.

Mål 7, 11, og 13 - Ren energi, bærekraftige byer og lokalsamfunn,og stoppe klimaendringene

Vi implementerer energisparende løsninger i alle våre leveranser. Vi organiserer logistikken for å redusere drivstofforbruket og våre maskiner er utstyrt med energisparende funksjoner. Bl.a. har vi byttet mange av bilene våre til el-biler i de siste 3 årene.

Mål 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon:

Vi i Kaffeknappen tar en ledende rolle i ansvarlig forbruk og produksjon. Vi fremmer gjenbruk av maskindeler og bruker Factlines til å holde oss oppdatert på de nyeste bærekraftige praksisene og produktene.
Vi har fått Factlines Verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.»  Les mer om vårt arbeid med åpenhetsloven her.
På sider 4-5 av denne rapporten har du lest om vår Svanemerket Kaffeløsning. Svanemerket bidrar til å sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre. I 2023 vi vi utvide dette tilbudet enda mer.

Mål 15 - Livet på land

Vi bidrar aktivt til bevaringen av landøkosystemer. Vi samarbeider med Arvid Nordquist som investerer i treplantingsinitiativer som kompenserer for kaffeproduksjonens innvirkning på miljøet.

Mål 17 - Samarbeid for å nå målene:

Vi i Kaffeknappen har et sterkt engasjement for partnerskap og samarbeid. Vi samarbeider med Miljøfyrtårn for å beregne og redusere våre klimautslipp. I 2023 har vi blitt sertifisert for 3 nye år, det gleder oss veldig. Vi samarbeider også med Grønt Punkt for avfallshåndtering og Skift Norge for å fremme bærekraftige praksiser. Sammen skaper vi flyt i arbeidsdagen og skaper en mer bærekraftig fremtid.

Vi ønsker innspill!

Har du noen innspill til hvordan vi kan utvide vårt miljø og klimaansvar?
Kaffeknappen Norge AS har som et uttalt mål å bidra til et bærekraftig samfunn og ha målbare tiltak innen miljø. Derfor ønsker vi å lytte, men også utfordre våre kunder, leverandører og ellers alle med engasjement til å komme med forslag på konkrete tiltak som kan settes i live.
Har du et forslag til en organisasjon som fortjeneren støttende oppmerksomhet?
En organisasjon som du mener, utgjør en forskjell i klima og miljøarbeid?
En organisasjon vi kan støtte økonomisk i dette viktige arbeidet?
Send oss forslag!
Vi setter stor pris på deres innspill og dette gir oss verdifulle innsikt i hvilke forventninger dere har til Kaffeknappen Norge AS i fremtiden.
Ta kontakt med oss!
Meld interesse

Meld interesse så kontakter vi deg!